Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22 đến 28-10)

SGGP
Từ ngày 22 đến ngày 28-10-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bà Trần Thị Trúc HCCG 21-71 (26-10): Kolmakova E.V. (CK): 1.500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Quang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 79086 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 10001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 603966 (CK): 1.000.000đ, LPT (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Bạn đọc TK số… 42107 (CK): 100.000đ, bạn đọc (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Huynh Kim Van (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Vu Thi Hoa (CK): 1.000.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 130.000đ, To Thi Phan (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Vu Ngoc Minh (CK): 500.000đ, Nguyen Pham To Trinh (CK): 1.000.000đ, Phung Thanh Hong (CK): 200.000đ, Vu Thi Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 400.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Dang Thi Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Dang Thi Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Dang Thi Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Phung Thanh Hong (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Dang Anh Tram (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh HCCG 21-57 (23-8): Phung Thanh Hong (CK): 200.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hùng HCCG 21-55 (14-8): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Thai Ngoc Bao Tran (CK): 1.000đ, Do Quang Ngoc (CK): 2.000đ, Nguyen Van Cuong (CK): 1.000đ, Nguyen Thi Kim Anh (CK): 2.000đ, Bui Huu Lich (CK): 2.000đ, Bạn đọc TK số… 90006 (CK): 200.000.

Ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt: Bui Tuan Anh (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bạn đọc tiếp sức