Bảng vàng quỹ Xã hội - Từ thiện báo SGGP

SGGP
Từ ngày 16 đến ngày 28 - 4 - 2017, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp Nguyễn Thanh Bình (20/2): Mai Tuyết Hoa (ck): 300.000đ. 

Giúp bé Dương Đức Hiếu (20/3): cô Võ Thị Mai Phụng (P.4, Q.3): 500.000đ, bà Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q.Tân Bình ):  200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tiền (23/3): Bà Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Lâm Thanh Huy (ck): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Xuân Phương Vy (27/3): chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 300.000đ, Hồ Lê Anh Nhân (ck): 100.000đ, Võ Thị Thu Hương (Thúy An): 200.000đ.

Giúp bé Trần Tiến Phước (27/3): Bà Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Nguyễn Huỳnh Nghĩa: 500.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.         

Giúp bà Lê Thị Gà (30/3): Bà Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, MRS Nguyen Thi Dung (ck): 200.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 1.000.000đ.      

Giúp bé Nguyễn Thị Thùy Trang (03/4): Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân ): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Trần Đức An (ck): 200.000đ, Nguyễn Huỳnh Nghĩa: 500.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.      

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (06/4): Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân ): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Chú Nguyễn Ngọc Diệp: 200.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.    

Giúp em Cao Thị Ngọc Trâm (10/4): Lê Nhơn: 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, cô Võ Thị Mai Phụng (P.4, Q.3): 500.000đ, Võ Thị Tốt (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân ): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Hoàng Ngọc Anh (ck): 2.000.000đ, Chú Nguyễn Ngọc Diệp: 200.000đ, Cô Huệ (ck): 300.000đ, Co Mai (ck): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.         

Giúp bà Mai Thị Mai: (13/4):  Ngũ Tố Nữ (P5, Q10): 300.000đ, Bạn đọc (Q3-TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, bác Hai Phú Quốc (Q.11): 20.000.000đ, Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Võ Thị Tốt (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (Đường số 15, Q.Bình Tân): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ, Lê Thanh Hiền: 500.000đ, Trần Thị Thanh Hằng: 200.000đ, MRS Nguyen Thi Dung (ck): 200.000đ, Co Mai (ck): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 1.000.000đ.         

Giúp em Kim Thê (17/4): Từ Xú (P5, Q10): 300.000đ, Bạn đọc (Q3-TPHCM): 500.000đ, Anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ, Khánh Tâm Tâm (Q.5): 500.000đ, Trung bạn đọc (Q.1): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, MRS Nguyen Thi Dung (ck): 200.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.       

Giúp em Nguyễn Thị Hòa Nhã (20/4): Anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân. Bình): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ, Công ty Phước Nguyên (Q.6): 1.000.000đ, Trung bạn đọc (Q.1): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, anh Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.10): 1.000.000đ, chú Mãnh (Q.11): 200.000đ, Lê Nhơn: 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ, Vương Văn Hiếu (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan ngan hang: 100.000đ, Tran Thi Ngoc (ck): 500.000đ, Co Mai (ck): 100.000đ.        

Giúp ông Lê Công Thuận (24/4): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P. 9, Q.Tân Bình): 200.000đ, bà Nguyễn Thị Son (Q.7): 500.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Nguyễn Tiến Dũng (Đường 3/2, P.8, Q.10): 500.000đ, bác Trương Thị Lệ Ngà (Q.1): 1.000.000đ, Quế Nhiên (Tòa nhà The Maner, Nguyễn Hữu Cảnh): 1.000.000đ, Thanh Tùng (Hai Bà Trưng, Q.1): 500.000đ, bé Hoàng Kim (Tòa nhà The Maner, Nguyễn Hữu Cảnh): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 250.000đ, Bạn đọc (Q.3): 500.000đ, bà Lê Thị Hoàng Yến (C/cư La Kai, Nguyễn Tri Phương, P.7, Q.5): 500.000đ, chú Mãnh (Q.11): 200.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q.4): 250.000đ, Lê Nhơn: 200.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ, Trương Thanh Tùng (ck): 500.000đ, Co Mai (ck): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.  

Giúp em Lê Quang Thành (27/4): Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ, anh Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, chú Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P12, Q4): 250.000đ, Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Trần Lựu, P.An Phú, Q.2): 1.000.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q.Tân. Bình): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 300.000đ, Bạn đọc (Q.1): 300.000đ, anh Huỳnh Thanh Bình (Huỳnh Văn Chính, P. Phú Trung, Q.Tân Phú): 100.000đ.      

Giúp Nguyễn Văn Lợi: Lê Thị Ngọc Lan (ck): 500.000đ.

Giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Công ty TNHH XDDVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.   

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Cty TNHH SXTM Dược Phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Vũ Thị Hương- Hương linh bà Nguyễn Thị Ngẫm (ck): 1.000.000đ.   

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lữ Bội Thanh (ck): 200.000đ.  

Giúp Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: 30.000.000đ.

Quỹ Xã hội-Từ thiện Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

 

       

 

 

BAN CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bế tắc vì con bị ung thư máu

Vừa học hết lớp 5, bé Võ Hoàng Nam (ảnh, 11 tuổi, ở xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) phát bệnh ung thư máu. Anh Võ Hoàng Đông, ba bé Nam, bị bệnh viêm màng não cách đây 8 năm, từ đó phải ra vào bệnh viện suốt, không thể làm việc ổn định. 

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.