Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 13 đến 19-3-2024)

Từ ngày 13 đến 19-3-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình ông Kiều Văn Khế HCCG 24-18 (18-3-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bui Thanh Phuong (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ng V Nhieu (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Le Thi Xuan Dung (CK): 200.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 60006 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Hội HCCG 24-17 (11-3-2024): Ông Nguyễn Thanh Nam (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 51618 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp bé Voòng Vạn Vương HCCG 24-16 (8-3-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Doan Thi Thanh Thuy (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ,Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mai HCCG 24-15 (4-3-2024): Ông Nguyễn Thanh Nam (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Võ Thị Liễu (TP. Phan Thiết - T. Bình Thuận): 200.000đ, Ngo Thi Thanh - GoVap (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Phạm Minh Khôi HCCG 24-14 (01-3-2024): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Lợi HCCG 24-13 (26-2-2024): Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Doan Thi Thanh Thuy (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp ông Thái Doãn Vỹ HCCG 24-12 (23-2-2024): Tăng Thị Xuân Kim (Q.4): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp anh Đinh Tiến Nam HCCG 24-11 (19-2-2024): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024): Doan Thi Thanh Thuy (CK): 300.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Pham Thi Hong Nhung (CK): 100.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Duong Khanh Huyen (CK): 20.000đ, Dang Van Hieu (CK): 20.000đ.

ng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục