Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 17 đến ngày 23-9-2021)

SGGPO
Từ ngày 17 đến ngày 23-9-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Tran Kim Hung (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Vu Dinh Hoang (CK): 50.000đ, Nguyen Van Do (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72622 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 96003 (CK): 20.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, bạn đọc TK số…60769 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 59189 (CK): 300.000đ, Huynh Van Truong Em (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Hau My Thi (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Mr. Duong van Hung (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 72699 (CK): 100.000đ, Phuong Bang - P .Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 153871 (CK): 300.000đ, Pham Thi Kieu Khuyen (CK): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39398 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 75880 (CK): 200.000đ, Nguyen Le Dien (CK): 100.000đ, Huynh Thi Thuy Trang (CK): 200.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 153871 (CK): 300.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Trinh Ky Nam (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 12283 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng  HCCG 21-56 (20-8): Bạn đọc TK số… 56689 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: bạn đọc (Q. 10): 500.000đ,  Nguyen Thi Hang (CK): 1.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Gánh nặng người bà làm “mẹ trẻ”

Ở tuổi nghỉ hưu, bà Bùi Thị Lệ, 62 tuổi (trọ tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) vẫn cần mẫn làm lao công tại một bệnh viện gần nhà. Ngoài ra, ai thuê gì bà cũng làm để có thêm thu nhập nuôi các cháu nội, ngoại đang tuổi ăn, tuổi lớn. 

Bạn đọc tiếp sức