Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 21 đến 27-2-2024)

Từ ngày 21 đến 27-2-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Duy Lợi HCCG 24-13 (26-2-2024): Trường Giang + Thành Vinh (Tân Sơn, Q. Gò Vấp): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 12283 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Manh Hung (CK): 100.000đ, ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 66422 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Ong Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ.

Giúp ông Thái Doãn Vỹ HCCG 24-12 (23-2-2024): Bạn đọc (CK): 500.000đ, Mai Hieu Phuoc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83365 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60006 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18449 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 55385 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 74011 (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88709 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 41308 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 83365 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Thanh Nga (CK): 300.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09959 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Đinh Tiến Nam HCCG 24-11 (19-2-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ, Tran Han (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Trần Thị Thúy Nhi HCCG 24-09 (29-01-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Tran Han (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp 2 anh em A La và Y Lá HCCG 24-07 (22-01-2024): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Võ Thị Liễu (T. Bình Thuận): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90898 (CK): 600.000đ.

Giúp bé Nguyễn Huyền Trang HCCG 24-06 (19-01-2024): Bạn đọc TK số… 35333 (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 90898 (CK): 1.500.000đ.

Giúp gia đình bà Y Buah HCCG 23-62 (23-10-2023): Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 330.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ.

ng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

ng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM:Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục