Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 26-6 đến ngày 2-7-2024)

Từ ngày 26 -6 đến 2-7-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Khánh Hà HCCG 24-45 (01-7-2024): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 35236 (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 94386 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 91014 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Nguyen Hoa Ly Don (CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (CK): 100.000, Bạn đọc TK số …20063 (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …79717 (CK): 100.000đ; Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 25975 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hong Trang (CK): 60.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Ngô Thị Huyền Trân HCCG 24-44 (24-6-2024): Chị Kim Chi (Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Nguyễn Đắc Diệu Hương (Q.10): 300.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Doan Thi Thuy Hang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79717(CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …53871 (CK): 200.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Ho Thi Mai Huong (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 30001(CK): 500.008đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97018 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 20063 (CK): 400.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Van Thanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp chị Đỗ Thị Kim Liên HCCG 24-43 (22-6-2024): Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 70.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ. Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK):100.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Trần Quốc Tứ HCCG 24-42 (17-6-2024): Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Cổ Ngọc Bảo HCCG 24-41 (14-6-2024): Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q8, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 1957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trà Giang HCCG 24-40 (10-6-2024): Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK):200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp bé Mai Ngọc Khánh Vy HCCG 24-39 (7-6-2024): Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Anh Thư HCCG 24-38 (02-6-2024): Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp chị H. Za Za HCCG 24-37 (31-5-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q8): 200.000đ; Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ; Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Long HCCG 24-36 (27-5-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thủy HCCG 24-35 (24-5-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.8, TPHCM): 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Doãn Cường HCCG 24-34 (20-5-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp em Y Thi HCCG 24-33 (18-5-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Luu Hoang Lam (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 12.000đ. Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Dieu Minh (CK): 300.000đ, Duong Bao Ngoc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 250.000đ, Hoang The Tai (CK): 100.000d, Ma Quoc Hy (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Bạn đọc TK số… 00999 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 3.000.000đ,

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 6.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục