Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 3 đến 9-4-2024)

Từ ngày 3 đến 9-4-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình ông Trương Chớ HCCG 24-24 (8-4-2024): Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Nguyễn Văn Chấm (Lý Chính , P. Võ Thị Sáu, Q.3): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Võ Hoài Lâm HCCG 24-23 (5-4-2024): Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ, Ngo Thanh Thuy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 82101(CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 86971 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ngo Thanh Thuy (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 46004 (CK): 50.000đ, Vo Nhu Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60006 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bac Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Co Le Thi Hoa (CK): 2.000.000đ, Nguyen Tru Gian (CK): 50.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Ba Nguyen Thi Chung (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Nguyễn Thế Hảo HCCG 24-22 (02-4-2024): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Ba Phan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ Hải Anh HCCG 24-21 (29-3-2024): Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Thanh Tuyền HCCG 24-20 (18-3-2024): Huỳnh Trọng Tĩnh (Đơn Dương, Lâm Đồng): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Trương Võ Ngọc Mẫn HCCG 24-19 (22-3-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình ông Kiều Văn Khế HCCG 24-18 (18-3-2024): Vo Thanh Ha (CK): 1.000.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Hội HCCG 24-17 (11-3-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Voòng Vạn Vương HCCG 24-16 (8-3-2024): Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Minh Khôi HCCG 24-14 (01-3-2024): Bạn đọc TK số… 41414 (CK): 200.000đ.

Giúp anh em A La và Y Lá HCCG 24-07 (22-01-2024): Bé Chau Thuc Han (CK): 1.000.000đ.

ng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc TK số… 88886(CK): 500.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Doan Thanh An (CK): 462.000đ, Nguyen Quang Khai (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Khanh Chi (CK): 100.000đ, Nguyen Dong An (CK): 200.000đ.

ng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục