Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 3 đến ngày 9-7-2024)

Từ ngày 3 đến 9-7-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp cô giáo Hoàng Thị Thùy Dung HCCG 24-47 (8-7-2024): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số …94386 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …86971(CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …03378 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …06015 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …52174 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …79717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …70542 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp gia đình ông Đặng Chí Thành HCCG 24-46 (3-7-2024): Bạn đọc TK số …94386(CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …88886(CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …83175 (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …79717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …22799(CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 100.000đ, Doan Thi Thanh Dung (CK): 1.000.000đ, Phung Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …16916 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Hà HCCG 24-45 (01-7-2024): Bạn đọc (Q.Phú Nhuận): 500.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …71631(CK): 2.000.000đ, Le Thi Hoa (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …19791(CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …36172 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình chị Ngô Thị Huyền Trân HCCG 24-44 (24-6-2024): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Đỗ Thị Kim Liên HCCG 24-43 (22-6-2024): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Trần Quốc Tứ HCCG 24-42 (17-6-2024): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Cổ Ngọc Bảo HCCG 24-41 (14-6-2024): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trà Giang HCCG 24-40 (10-6-2024): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Dung USA (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Mai Ngọc Khánh Vy HCCG 24-39 (7-6-2024): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Anh Thư HCCG 24-38 (02-6-2024): Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ.

Giúp chị H. Za Za HCCG 24-37 (31-5-2024): Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Đức Khánh HCCG 24-27 (19-4-2024): Bạn đọc TK số …60769 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Van Thanh (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số …01389 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục