Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo SGGP từ ngày 5-10 đến 11-10-2022

Từ ngày 05 đến ngày 11-10-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bác sĩ Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (07-10): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 39531 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ,Chau Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen Thuy An (CK): 600.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 45520  (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thuong (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Tieu Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77019 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 35009 (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Nguyen Tien Dung (CK): 100.000đ.

Giúp ông Nguyễn Bảo Nhuận HCCG 22-62 (07-10): Phan Huy Thiên Ngà (Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Loan - 47 Ngo Thi Thu Minh,  P.2, Q. Tan Binh, TPHCM - (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Le Viet Bang (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 40.000đ,  Mach Duc Minh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 39651  (CK): 300.000đ,  Le Ngoc Xuan Hao (CK): 100.000đ.

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 50.000đ, Doan Van Hien (CK): 500.000đ, Pham Hoang Minh (CK): 990.000đ.

Giúp gđ. Bà Huỳnh Thị Hoa  HCCG 22-60 (23-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ. Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Doan Van Hien (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Huệ HCCG 22-58 (16-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Huỳnh Hàn Du HCCG 22-57 (13-9): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Trần Kim Lâu HCCG 22-56 (09-9): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Hoạt HCCG 22-55 (06-9):  Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Bạn đọc TK số…35011 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. chị Đoàn Thị Ngọc Lan HCCG 22-54 (23-8):  Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72515 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Vương Thị Tuấn HCCG 22-51 (09-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ chị Phan Thị Huệ HCCG 22-50 (05-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ anh Lê Hoàng Long HCCG 22-49 (02-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Lê Thị Quí HCCG 22-48 (29-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Thi Thuy Dung (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Quynh (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Anh Thu (CK): 22.000đ, Bạn đọc TK số… 49805 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 90870 (CK): 20.000đ,  Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Tien (CK): 20.000đ, Trinh Quynh Thuyen (CK): 20.000đ, Tran Thi Thu Hang (CK): 20.000đ, Pham Duy Hoai (CK): 87.000đ, Le Thi Nhung (CK): 20.000đ, .Nguyen Thi Ly (CK): 20.000đ, Le Hong Hoang Oanh (CK): 20.000đ, Tran Thi Hang (CK): 20.000đ, Bui Van Phong (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kha (CK): 20.000đ, Tran Thi Nhung (CK): 20.000đ, Nguyen Duy Long (CK): 100.000đ,  Pham Thi Thuy Huong (CK): 20.000đ,  H Han Kbuor (CK): 20.000đ, Thach Duong Thuy Duy (CK): 20.000đ, Do Thi My Linh (CK): 50.000đ, Pham Thi Thao (CK): 20.000đ,  Do Mong Nghi (CK): 20.000đ, Pham Thi Nhai (CK): 20.000đ, Tran Thi Tan (CK): 20.000đ, Tran The Chuong (CK): 20.000đ, Tran Thi Ngoc Quy (CK): 20.000đ, Dao Thi Tham (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Chau (CK): 20.000đ,  Nguyen Thi Ngoc Giau (CK): 20.000đ,  Thai Thi Thu Ha (CK): 20.000đ,  Nguyen Thi Ly (CK): 20.000đ, Dam Thu Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70567 (CK): 20.000đ, Pham Thi Lai (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 85763 (CK): 20.000đ,  Quyen Thi Hang (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thanh Hang (CK): 20.000đ, Nguyen Lan Anh (CK): 20.000đ, Dinh Thi Phuong (CK): 20.000đ, Le Thi Hoa (CK): 20.000đ, Ho Thi Loan (CK): 40.000đ, Nguyen Thanh Thuy (CK): 770.000đ,  Nguyen Thi Hong Nhung (CK): 20.000đ, Vo Minh Khai (CK): 46.000đ, Bạn đọc TK số… 57532 (CK): 20.000đ, Nguyen Duc Huy (CK): 20.000đ, Vu Thi Thuy Lien (CK): 20.000đ, Luong Thi Lan (CK): 20.000đ, Cao Thu Huong (CK): 20.000đ, Dinh Thi Mai Sang (CK): 20.000đ,  Minh Man (CK): 20.000đ, Hai (CK): 10.000đ, Ho Thi Ngoc Bich (CK): 20.000đ,  Nguyen Van Ha (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 58749 (CK): 50.000đ, Dinh Van Chay (CK): 20.000đ, Ninh Van Duy (CK): 20.000đ,  Tran Nguyen Xuan Duyen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy Mo (CK): 20.000đ, Hoang Thi Thom (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Tien (CK): 20.000đ, Pham Ngoc Tien (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Bà Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 300.000đ, Dang Thuy Thanh Thao (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 99999 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 57409  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…91467 (CK): 20.000đ, Pham Thi Linh (CK): 20.000đ, Le Thi Sang (CK): 20.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, Le Thi Hai (CK): 20.000đ, Vu Thi Ly (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 99113 (CK): 20.000đ, Lu Thi Ia (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 53047 (CK): 20.000đ, Ngo Thi Thuy Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70991 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 53047 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 19891 (CK): 20.000đ, Tran Khanh Ly (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 71913  (CK): 20.000đ, Pham Danh Hoang Liem (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 41026 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 51349 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14398 (CK): 20.000đ, Vu Thi Dung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 01255  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14122  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hoai Thanh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 13716 (CK): 20.000đ, bạn đọc TK số… 40001 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 06149 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 60769  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…01255 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…16666 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 16666 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…14015 (CK): 20.000đ, Ngo Thi Hong Phuc (CK): 20.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa BV Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số…01389 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục