Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo SGGP từ ngày 5-10 đến 11-10-2022

Từ ngày 05 đến ngày 11-10-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bác sĩ Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (07-10): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 39531 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ,Chau Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen Thuy An (CK): 600.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 45520  (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thuong (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Tieu Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77019 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 35009 (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Nguyen Tien Dung (CK): 100.000đ.

Giúp ông Nguyễn Bảo Nhuận HCCG 22-62 (07-10): Phan Huy Thiên Ngà (Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Loan - 47 Ngo Thi Thu Minh,  P.2, Q. Tan Binh, TPHCM - (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Le Viet Bang (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 40.000đ,  Mach Duc Minh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 39651  (CK): 300.000đ,  Le Ngoc Xuan Hao (CK): 100.000đ.

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 50.000đ, Doan Van Hien (CK): 500.000đ, Pham Hoang Minh (CK): 990.000đ.

Giúp gđ. Bà Huỳnh Thị Hoa  HCCG 22-60 (23-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ. Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Doan Van Hien (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Huệ HCCG 22-58 (16-9): Phan Thị Kim Dung (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Huỳnh Hàn Du HCCG 22-57 (13-9): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Trần Kim Lâu HCCG 22-56 (09-9): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Hoạt HCCG 22-55 (06-9):  Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Bạn đọc TK số…35011 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. chị Đoàn Thị Ngọc Lan HCCG 22-54 (23-8):  Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72515 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Vương Thị Tuấn HCCG 22-51 (09-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ chị Phan Thị Huệ HCCG 22-50 (05-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp gđ anh Lê Hoàng Long HCCG 22-49 (02-8): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Lê Thị Quí HCCG 22-48 (29-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4. P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Thi Thuy Dung (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Quynh (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Anh Thu (CK): 22.000đ, Bạn đọc TK số… 49805 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 90870 (CK): 20.000đ,  Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Tien (CK): 20.000đ, Trinh Quynh Thuyen (CK): 20.000đ, Tran Thi Thu Hang (CK): 20.000đ, Pham Duy Hoai (CK): 87.000đ, Le Thi Nhung (CK): 20.000đ, .Nguyen Thi Ly (CK): 20.000đ, Le Hong Hoang Oanh (CK): 20.000đ, Tran Thi Hang (CK): 20.000đ, Bui Van Phong (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kha (CK): 20.000đ, Tran Thi Nhung (CK): 20.000đ, Nguyen Duy Long (CK): 100.000đ,  Pham Thi Thuy Huong (CK): 20.000đ,  H Han Kbuor (CK): 20.000đ, Thach Duong Thuy Duy (CK): 20.000đ, Do Thi My Linh (CK): 50.000đ, Pham Thi Thao (CK): 20.000đ,  Do Mong Nghi (CK): 20.000đ, Pham Thi Nhai (CK): 20.000đ, Tran Thi Tan (CK): 20.000đ, Tran The Chuong (CK): 20.000đ, Tran Thi Ngoc Quy (CK): 20.000đ, Dao Thi Tham (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Chau (CK): 20.000đ,  Nguyen Thi Ngoc Giau (CK): 20.000đ,  Thai Thi Thu Ha (CK): 20.000đ,  Nguyen Thi Ly (CK): 20.000đ, Dam Thu Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70567 (CK): 20.000đ, Pham Thi Lai (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 85763 (CK): 20.000đ,  Quyen Thi Hang (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thanh Hang (CK): 20.000đ, Nguyen Lan Anh (CK): 20.000đ, Dinh Thi Phuong (CK): 20.000đ, Le Thi Hoa (CK): 20.000đ, Ho Thi Loan (CK): 40.000đ, Nguyen Thanh Thuy (CK): 770.000đ,  Nguyen Thi Hong Nhung (CK): 20.000đ, Vo Minh Khai (CK): 46.000đ, Bạn đọc TK số… 57532 (CK): 20.000đ, Nguyen Duc Huy (CK): 20.000đ, Vu Thi Thuy Lien (CK): 20.000đ, Luong Thi Lan (CK): 20.000đ, Cao Thu Huong (CK): 20.000đ, Dinh Thi Mai Sang (CK): 20.000đ,  Minh Man (CK): 20.000đ, Hai (CK): 10.000đ, Ho Thi Ngoc Bich (CK): 20.000đ,  Nguyen Van Ha (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 58749 (CK): 50.000đ, Dinh Van Chay (CK): 20.000đ, Ninh Van Duy (CK): 20.000đ,  Tran Nguyen Xuan Duyen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy Mo (CK): 20.000đ, Hoang Thi Thom (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Tien (CK): 20.000đ, Pham Ngoc Tien (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Bà Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 300.000đ, Dang Thuy Thanh Thao (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 99999 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 57409  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…91467 (CK): 20.000đ, Pham Thi Linh (CK): 20.000đ, Le Thi Sang (CK): 20.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, Le Thi Hai (CK): 20.000đ, Vu Thi Ly (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 99113 (CK): 20.000đ, Lu Thi Ia (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 53047 (CK): 20.000đ, Ngo Thi Thuy Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70991 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 53047 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 19891 (CK): 20.000đ, Tran Khanh Ly (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 71913  (CK): 20.000đ, Pham Danh Hoang Liem (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 41026 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 51349 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14398 (CK): 20.000đ, Vu Thi Dung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 01255  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14122  (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hoai Thanh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 13716 (CK): 20.000đ, bạn đọc TK số… 40001 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 06149 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 60769  (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…01255 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…16666 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 16666 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…14015 (CK): 20.000đ, Ngo Thi Hong Phuc (CK): 20.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa BV Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số…01389 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Ước gì gánh được nỗi đau của con!

Là con trai út trong nhà, mặc dù rất ham học nhưng em Lý Trung Quang (ảnh, 18 tuổi, ở thôn 6, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm kiếm tiền phụ bố lo chữa bệnh cho mẹ.

Bạn đọc tiếp sức