Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 7 đến 20-2-2024)

Từ ngày 7 đến 20-2-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Đinh Tiến Nam HCCG 24-11 (19-2-2024): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, bé Minh Triết (Q.1, TPHCM): 1.000.000đ, Lê+Phúc+Anh (Q.10): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hiep (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Vu Thi Minh Thuy (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ.

Giúp chị Trần Thị Thúy Nhi HCCG 24-09 (29-01-2024): Bạn đọc TK số… 64460 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Le Ngoc Thanh (CK): 500.000đ, Thien An (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 28358 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 64460 (CK): 1.000.000đ, Nguyen The Quan (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 50.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp 2 anh em A La và Y Lá HCCG 24-07 (22-01-2024): Phương Dung (Dĩ An, Bình Dương): 500.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Huyền Trang HCCG 24-06 (19-01-2024): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 50.000đ.

Giúp ông Trần Văn Chiến HCCG 24-05 (15-01-2024): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình bé Võ Tấn Tâm HCCG 24-04 (12-01-2024): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình bé Y Ngọc HCCG 24-03 (8-01-2024): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ.

Giúp bà Đào Thị Thanh HCCG 24-02 (5-01-2024): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ.

Giúp ông Phan Khắc Kiên HCCG 24-01 (02-01-2024): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Lam HCCG 23-73 (11-12-2023): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Huỳnh Thị Học HCCG 23-48 (7-8-2023): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Trần Kim Ngon (CK): 10.000đ, Trần Kim Hùng (CK): 200.000đ, LTP (CK): 500.000đ, Tran Thanh Xuan (CK): 100.000đ, Vu Nguyen Anh (CK): 300.000đ, Le Anh Duc (CK): 500.000đ, Le Thi Huynh Dao (CK): 100.000đ, Nguyen Anh Phuong (CK): 50.000đ.

ng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục