Bảng vàng Quỹ XH - TT Báo SGGP từ ngày 30-11 đến ngày 5-12-2019

Từ ngày 30-11 đến ngày 05-12 - 2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp cô Phùng Thị Chi (16-9): Le Thi Nguyet - Nguyễn Văn Thủ, Q. 1 (CK): 500.000đ, Le Thi Hien (CK): 200.000đ.

Giúp bé Đinh Quốc Sinh (26-9): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Đinh Văn Lộc (7-10): Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ.

Giúp em Trần Văn Nhớ (14-10): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp gđ ông Nguyễn Thanh Hải (17-10): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Cương (28-10): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,

Giúp Nguyễn Thị Như Huỳnh (01-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.    

Giúp bé A Nhen (04-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.           

Giúp em Nguyễn Thị Kim Thơ (07-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp Lê Hiếu Hiển (11-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 400.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.      

Giúp Ma Văn Hiệu (14-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Vui (18-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Phú Lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hòa Thuận (21-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ. 

Giúp bà Phan Thị Đó (25-11): Bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hiền (28-11): Bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 06004 (CK): 200.000đ, Nguyen Mau Thien An - Gò Vấp (CK): 500.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Minh Hanh (CK): 300.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Lien Huong (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Nguyễn Hoài Nam (Q. 3): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 200.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 500.000đ,Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 500.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, P. 4, Q. 11): 1.000.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Tôn Hữu Đức + Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Phú lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Trần Ngọc Quế Nhiên (Phan Văn Trường, Q. 1): 1.000.000đ, Trần Ngọc Hoàng Kim (tòa nhà The Manor 2, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Cao Văn Tuấn (Q. 7): 1.000.000đ, Thái Công Minh + Cao Thị Mỹ (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10001 (CK): 50.000đ, Nguyen Dinh Thien (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 38139 (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Banh Bich Ngan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ, Tran Trung Dung (CK): 500.000đ, Gia đình BS. Lê Thân (CK): 1.000.000đ, Ngo Thu Hang (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 979011 (CK): 1.000.000đ, Le Thi Dong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 10003 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ chị Trần Thị Hương (05-12): Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Duc Tho (CK): 1.500.000đ.

Giúp Quỹ xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyễn Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Boc Minh Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện + Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhi nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

3 trẻ mồ côi cần được trợ giúp

Tháng 1-2021, bốn anh chị em Y Khổ (24 tuổi), A Khuẩn (14 tuổi), A Khỏa (11 tuổi) và A Khả (9 tuổi) chịu cảnh mồ côi mẹ khi chị Y Cường (41 tuổi, dân tộc Xê Đăng, ngụ tại thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) qua đời vì bệnh tim.

Bạn đọc tiếp sức