Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt

Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt

Ngày 21-6, Báo  SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt, năm 2022-2023. 
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 1
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 2
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 3
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 4
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 5
 
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 6
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 7
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 8
 
Báo SGGP phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt ảnh 9