Bến Tre: phấn đấu 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có 793.101 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT, chiếm gần 63% tổng dân số) và đạt trên 94% kế hoạch được giao. So với cùng kỳ, số người nghèo trong tỉnh Bến Tre tham gia BHYT giảm 23.457 người; nguyên nhân là do nhiều gia đình đã thoát nghèo, một số hộ không còn ở diện cận nghèo.

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn hiện vẫn còn thấp so với chỉ tiêu cần đạt được vào cuối năm là 75% dân số tham gia. Nguyên nhân là do mức sống người dân còn thấp, việc mua BHYT hộ gia đình theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi gặp khó khăn. Đối tượng tham gia BHYT tự nguyện chỉ mua BHYT cho những người lớn tuổi, có nguy cơ bệnh cao; ý thức cộng đồng cùng chia sẻ của người dân chưa được phát huy tốt; tình trạng doanh nghiệp trốn mua bảo hiểm xã hội, BHYT còn xảy ra.

Để nâng cao số người tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị về chủ trương, UBND tỉnh trích từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ (phần cá nhân tự đóng) để toàn bộ người cận nghèo trong tỉnh đều có thẻ BHYT.


T.HIỀN

Các tin, bài viết khác