Bí thư Nguyễn Văn Nên: Mua tin phòng chống tham nhũng để kích hoạt hệ thống chính trị TPHCM tích cực, nỗ lực làm đúng, làm tốt hơn

Thành ủy TPHCM đã ban hành Quy định 1629 về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TPHCM. “Mục đích là kích hoạt hệ thống chính trị của TPHCM tích cực hơn, nỗ lực hơn, làm đúng và làm tốt việc của mình hơn”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thực hiện: NGÔ BÌNH - VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên điểm lại những kết quả nổi bật, điểm sáng về phục hồi kinh tế - xã hội TPHCM. Những kết quả kinh tế - xã hội TPHCM năm 2023 đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Tôn vinh, phát huy xứng đáng tấm gương tận tụy, năng động sáng tạo

“Đây là bức tranh tương đối tích cực tạo nền tảng để TPHCM bước vào năm 2024”, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá và lưu ý, phải nhìn thẳng để thấy TPHCM vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần để nỗ lực khắc phục.

img-196344ae092d8b084e0d20b759a5febf-v-3833.jpg
Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến sự giám sát của người dân và doanh nghiệp đối với hệ thống chính trị và chính quyền TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin đã ban hành nhiều chủ trương để người dân và doanh nghiệp giám sát, cung cấp thông tin.

Trong đó vừa qua, Thành ủy TPHCM đã ban hành Quy định 1629 về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TPHCM.

“Mục đích là kích hoạt hệ thống chính trị của TPHCM tích cực hơn, nỗ lực hơn, làm đúng và làm tốt việc của mình hơn, chứ không phải đi tìm tiêu cực. Nhưng nếu có tiêu cực phải nghiêm khắc xử lý thỏa đáng, xử lý nghiêm minh để xã hội phát triển lành mạnh”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí cũng nêu rõ, việc này để người dân tích cực cung cấp thông tin về những việc xã hội, người dân và doanh nghiệp đang cần nhưng hệ thống chính trị các cấp của TPHCM chưa làm tốt, chưa làm được, để kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa và xử lý những vấn đề cần. Đến giờ này, việc triển khai thực hiện Quy định 1629 đã có tín hiệu tích cực, đã có người dân đến cung cấp thông tin.

Trong đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, hiện nay đã nắm thông tin dư luận một số nơi trông chờ, ỷ lại, tránh né và đang cho xác minh làm rõ, nếu có sự thật đến đâu thì tùy theo mức độ mà xử lý.

“Những tồn đọng đã có cách uốn nắn, sửa chữa và đồng thời những tích cực, điểm sáng, tấm gương tận tụy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện thử thách sẽ được tôn vinh, phát huy xứng đáng”, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

img-4b2065b89ce80d091e78f3741aeaa3e2-v-8785.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước đến Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ ra những cơ hội TPHCM nắm bắt, tận dụng để phát triển trong thời gian tới, trong đó, TPHCM đang có Nghị quyết 98 của Quốc hội đang được triển khai đi vào cuộc sống. Trung ương đã đưa ra nhiều quyết sách, chính sách, giải pháp hợp lý đã được người dân và doanh nghiệp hưởng ứng, nhà đầu tư, một số thị trường bắt đầu phục hồi, nhất là thị trường bất động sản.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thời gian tới phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của TPHCM; đưa các nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất, không hình thức và làm việc nào có giá trị việc đó.

img-33f1c0ad0a3ebceb3a34afafe582848d-v-8372.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước đến Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, TPHCM tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số tại TPHCM. Đồng thời chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt để đảm bảo các hoạt động hiệu quả trong điều hành; ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển, kích cầu tiêu dùng...

TPHCM hiện nay đang kích hoạt lại các thị trường, trong đó có thị trường bất động sản. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, đây là thị trường nhạy cảm, phức tạp, cho đến khi thị trường bất động sản bị khủng hoảng mới thấy hết giá trị của thị trường này đối với nền kinh tế. Cho nên, TPHCM phải có trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp từ Trung ương và của thành phố để thị trường này phục hồi trở lại.

img-204e3d83b544ca3fb76d3c7605dc7e09-v-3371.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huân chương Lao động hạng Ba đến Sở Công thương TPHCM và Sở Tài Chính TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về đầu tư công, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. “Quan trọng của đầu tư công là phải theo sát, chuẩn bị kế hoạch sát, theo kiểm tra để uốn nắn kịp thời, linh động thay đổi, điều chuyển...”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đây là một trong những động lực rất quan trọng.

Về lĩnh vực văn hóa, TPHCM phải phát triển toàn diện, đồng bộ lĩnh vực này cho xứng tầm với sự phát triển của thành phố, hài hòa với lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng sống và hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố. Đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, TPHCM phải quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình đề án, trong đó quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân; đồng thời chuẩn bị kịch bản để ứng phó với những dịch bệnh.

img-e415e78298193dcc2298db924ab01eac-v-4986.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến việc siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực. TPHCM tập trung triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

“TPHCM sẽ tăng cường thưởng phạt nghiêm minh, chính xác, kịp thời trên tinh thần “mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải làm đúng và làm tốt việc được giao”.

Người nào làm sai, rủi ro do khách quan, lãnh đạo TPHCM đứng ra xem xét, chịu trách nhiệm phụ. Còn người nào vì động cơ cá nhân, vụ lợi, tham nhũng, hối lộ thì phải chịu trách nhiệm cá nhân như những trường hợp đã từng xảy ra.

Điều đó chúng ta không muốn nhưng cũng phải nói thẳng với nhau rằng vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển đất nước, vì uy tín của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố này, chứ không phải vì một vài cá nhân”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Đồng thời, TPHCM đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; giao việc đúng người, đúng lúc, rõ chức năng nhiệm vụ, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc, đánh giá và phát huy đúng người.

Tết sắp đến, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý đến việc bình ổn thị trường, kiểm soát giá, đảm bảo chuỗi cung ứng... TPHCM tập trung chăm lo tết cho người dân, người lao động, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người, mọi nhà đón mùa xuân an lành, phấn khởi, đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, nhiệm vụ năm 2024 không nhẹ hơn năm 2023, TPHCM vẫn đang lên dốc, đi trong cơn gió ngược, lội dòng nước ngược, do đó đòi hỏi tập thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cùng nhau tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng để tận dụng thời cơ mới để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Dịp này, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Sở Công thương TPHCM và Sở Tài chính TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và Cờ thi đua của Chính phủ đến 8 tập thể.

Tin cùng chuyên mục