Bình Phước: Phê duyệt Đề án thu hút nguồn nhân lực trẻ

Ngày 19-9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2023-2030.
Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trong một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trong một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Mục tiêu cụ thể: Phổ biến đến 100% số học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh có tài năng, đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên trong các năm học tiếp theo và phấn đấu mỗi năm có sinh viên, học viên có tài năng, đạt tiêu chuẩn tuyển chọn của Chương trình đăng ký nguyện vọng làm việc tại các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học. Đồng thời phấn đấu mỗi năm, lựa chọn cán bộ, công chức trẻ có năng lực và tiềm năng phát triển tham gia bồi dưỡng tạo nguồn lãnh đạo cho tương lai.

Về giải pháp, tập trung hoàn thiện các quy định, quy chế và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện đề án. Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Rà soát, xây dựng các chính sách về thu hút, phát triển tài năng trẻ và tạo nguồn lãnh đạo tương lai của tỉnh; tập trung xây dựng tiêu chí cụ thể và quy trình tuyển chọn tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Trên cơ sở ưu tiên bố trí số biên chế nhà nước chưa sử dụng để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc, nhưng phải phù hợp ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh và phát triển hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo tương lai. Tiến hành rà soát các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ có năng lực và trình độ cao ở các cơ quan, đơn vị, lập danh sách để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Theo số liệu thống kê từ Đề án số 05-ĐA/TU ngày 12-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, toàn tỉnh có 23.396 cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ, công chức 5.063 người, chiếm 21,64%; viên chức là 18.333 người, chiếm 78,36%). Trong đó, tiến sĩ 22 người (0,09%), thạc sĩ 878 người (3,75%), đại học 18.358 người (78,46%), cao đẳng 1.923 người (8,23%), trung cấp 2.171 người (9,28%)…

Tin cùng chuyên mục