Bình yên sông nước phá Tam Giang

Bình yên sông nước phá Tam Giang

Phá Tam Giang thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai nằm cách TP Huế khoảng 12km. Với diện tích khoảng 52km², phá Tam Giang trải dài 24km từ cửa sông Ô Lâu đến hạ lưu sông Hương, đoạn cửa biển Thuận An thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 1
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 2
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 3
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 4
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 5
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 6
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 7
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 8
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 9
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 10
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 11
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 12
Bình yên sông nước phá Tam Giang ảnh 13