Bổ nhiệm lãnh đạo nhiều sở ngành trực thuộc UBND TP Đà Nẵng

Sáng 6-5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo nhiều sở ngành trực thuộc UBND TP Đà Nẵng. 

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định công tác cán bộ
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định công tác cán bộ

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm ông Phùng Phú Phong, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Điều động ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở KH-CN giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Tiếp nhận ông Đinh Thế Vinh, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng) bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tiếp nhận ông Dương Hoàng Văn Bản, Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng  và tư vấn chuyển giao công nghệ (thuộc Sở KH-CN) bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH-CN.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định công tác cán bộ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trừ, Chánh tra Sở Công thương giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương.

Bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Phương, Trưởng Phòng Tài chính – Đầu tư (thuộc Sở Tài chính) giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 2 (thuộc Thanh tra TP) giữ chức Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT) giữ chức Phó Giám đốc Sở TN-MT.

Tin cùng chuyên mục