Bộ Tài chính, ĐH Quốc gia TPHCM ký hiệp định vay phụ

Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đại học Quốc gia TPHCM vừa ký hợp đồng ủy quyền cho vay lại và Hiệp định vay phụ cho Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia TPHCM.
Bộ Tài chính, ĐH Quốc gia TPHCM ký hiệp định vay phụ

Dự án này được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 2.728 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài (vay Ngân hàng Thế giới) chiếm tỷ lệ 90%. Đối với phần vốn nước ngoài, Đại học Quốc gia TPHCM được ngân sách nhà nước cấp 90% và cho vay lại 10% theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 20-2-2020 của Chính phủ về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 3 Đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Đà Nẵng).

Hiệp định vay phụ và Hợp đồng ủy quyền cho vay lại được ký kết, thực hiện là cơ sở cho việc giải ngân rút vốn cho dự án, qua đó giúp dự án đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ngoài ra, khoản vay lại từ Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ giúp xây dựng mô hình đại học đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Nhà nước và Chính phủ về xây dựng các đại học nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Học bổng Nguyễn Văn Hưởng

CLB Medseeds tổ chức hoạt động rèn kỹ năng cho sinh viên ngành y

Trong 2 ngày 22 và 23-10, CLB Medseeds (gồm các sinh viên đã và đang được trợ giúp từ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng của Báo SGGP) đã tổ chức 2 buổi thảo luận với chủ đề “Cần chuẩn bị gì để xin học bổng du học” và “Phát triển kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên y khoa”. 

Giải thưởng Tôn Đức Thắng