Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý

SGGPO
Ngày 4-12, tại Học viện Cán bộ TP, Thành ủy TPHCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, năm 2021.

Các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm báo cáo viên.

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý ảnh 1 Các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Các đồng chí Thành ủy viên, cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đồng chí cấp trưởng, cấp phó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP tham gia lớp học.

Ngoài ra, cùng tham gia lớp học còn có các đồng chí là giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Bí thư, phó bí thư thường trực quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND 5 huyện, TP Thủ Đức;…

Nội dung lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 2 chuyên đề lý luận và 6 chuyên đề thực tiễn, được trình bày trong 4 buổi.

Cụ thể, chuyên đề lý luận gồm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  và “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng”.

Chuyên đề thực tiễn gồm: “Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Quy định những điều đảng viên không được làm; một số nội dung trọng tâm về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới”; “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần chống suy thoái, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay”; “Quá trình chuyển đổi số quốc gia, thực tiễn tại TPHCM, định hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022”; “Công tác Dân vận của hệ thống chính trị gắn với công tác tuyên truyền, vận động các giới, các ngành cùng tham gia thực hiện phòng, chống dịch tại TP trong thời gian qua; Định hướng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các giới, các ngành cùng xây dựng, phát triển TP và thực hiện phòng, chống dịch trong năm 2022”; “Định hướng công tác tác chỉ đạo điều hành của TPHCM, quận, huyện, TP Thủ Đức trong năm 2022 nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; và “Tình hình an ninh chính trị - xã hội TPHCM trong thời gian qua; định hướng nhiệm vụ trong 2022”.

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý ảnh 2 Báo cáo viên báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức, thông tin, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đang đặt ra. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022): Để xứng đáng hơn nữa với nhân dân

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022): Để xứng đáng hơn nữa với nhân dân

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối; lãnh đạo để Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối ấy thành chính sách, pháp luật của Nhà nước và bằng sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên. 92 năm qua, bằng đường lối đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên, Đảng đã quy tụ được sức mạnh của nhân dân, lãnh đạo nhân dân làm nên nhiều thắng lợi to lớn.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ và khát khao cống hiến

Vào Đảng để cống hiến, để có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành chính là tâm thế của rất nhiều đảng viên trẻ khi giơ cao nắm tay tuyên thệ. Dù ở vị trí công việc nào, với vai trò tiên phong, những người đảng viên trẻ luôn sẵn sàng nhận việc khó, sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Với họ, Đảng chính là con đường sáng giúp họ thêm nghị lực phấn đấu không ngừng nghỉ. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Gắn phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách hiện nay để các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện thay công việc của cấp trên. Từ thực tế phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua càng cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong những tình huống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP