Cả nước còn 3.815 xã thuộc vùng khó khăn

(SGGP).- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1049/QĐ-TTg ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn đoạn 2014 - 2015 để làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Theo đó, cả nước có 3.815 xã thuộc 420 huyện của 53 tỉnh thuộc vùng khó khăn. Trong đó nhiều nhất là các tỉnh: Thanh Hóa có 220 xã thuộc vùng khó khăn, Nghệ An 174 xã, Hà Giang 172 xã, Cao Bằng 164 xã, Lạng Sơn 161 xã, Sơn La 157 xã...

Theo báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 vừa được Quốc hội kỳ 7 xem xét,  tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012; ở các xã và thôn, bản đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 47% (2006) xuống 28,8% (2010); tại 62 huyện nghèo giảm từ 58,33% (2010) xuống 43,89% (2012).

Đáng chú ý, tỷ lệ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% số người nghèo cả nước. Năm 2012, các xã 135 tỷ lệ nghèo vẫn ở mức trên 40% và còn khoảng 900.000 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người ở các xã này chỉ bằng khoảng 30% so với thu nhập chung khu vực nông thôn.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác