Cần quy định cụ thể về thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

(SGGP).- Trong buổi lấy ý kiến các đơn vị tại TPHCM về dự thảo thông tư hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4-3, nhiều ý kiến cho rằng việc đăng ký thế chấp nhà, đất hiện nay chưa chặt chẽ, mỗi nơi thực hiện thế chấp một kiểu. Có nơi chỉ đòi giấy chủ quyền nhà, đất nhưng cũng có nơi bắt nộp một số giấy tờ khác như: phí trước bạ, hợp đồng mua bán…

Nhiều thắc mắc được nêu ra tại đây liên quan đến việc thế chấp các tài sản hình thành trong tương lai. Cụ thể: trường hợp nhà đã bàn giao nhưng chưa có giấy chủ quyền nhà đó là tài sản hình thành trong tương lai (không cần giấy chủ quyền khi đăng ký thế chấp) hay là nhà (phải có chủ quyền khi đăng ký thế chấp); Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai quy định phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã rõ, tuy nhiên đối với trường hợp muốn thế chấp tài sản là đất nền đang góp vốn trong các dự án thì chưa có quy định cụ thể…

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề nghị nên quy định rõ thời gian giải quyết cho từng trường hợp cụ thể để các nơi áp dụng thống nhất vì quy định chỉ ghi chung chung thời gian đăng ký thế chấp từ 1-3 ngày.

N.NG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án