Cần Thơ: 30 năm đổi mới vẫn còn nhiều thách thức

(SGGPO).- Đó là nhận định chung của các đại biểu tham dự Hội thảo “Tổng kết 30 năm đổi mới phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cần Thơ”, do Hội Khoa học xã hội nhân văn TP Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức ngày 14-3.

Trong 30 năm qua, từ khi TP Cần Thơ chia tách và trở thành TP trực thuộc Trung ương, thực hiện theo Nghị quyết 45-NQ/TW, kinh tế TP tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2005-2014 đạt 14,1%/năm; tổng sản phẩm (theo giá so sánh 2010) tăng từ 21.377 tỷ đồng (2005) lên 69.514 tỷ đồng năm 2014 (gấp 3,25 lần); nâng tỷ lệ đóng góp tổng giá trị sản phẩm vào khu vực ĐBSCL từ 9,3%/năm 2005 lên 12,4% năm 2014; thu nhập bình quân đầu người từ mức 12,4 triệu đồng/người/năm (2005) lên 70,2 triệu đồng vào năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2014 khu vực I chỉ còn 7,2%, khu vực  II 35,7%, khu vực III chiếm 56,9%...

Tuy nhiên, TP Cần Thơ cũng đối mặt với nhiều thách thức nhanh chóng giải quyết. Hiện tại Cần Thơ, hệ thống giao thông liên vùng, liên khu vực, liên vận quốc tế đã được xây dựng nhưng chưa đồng bộ, khai thác chưa hết hiệu quả (như cảng Cái Cui, sân bay Cần Thơ…). Cơ cấu lao động chưa tương ứng cơ cấu kinh tế, đại bộ phận người lao động còn ở trình độ phổ thông, trong khi đó Cần Thơ lại là một trung tâm giáo dục đào tạo lớn nhất vùng; đóng góp của lao động vào tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với đóng góp của vốn đầu tư; …

Trong thời gian tới, Cần Thơ cần đẩy nhanh tái cấu trúc kinh tế để tập hợp nguồn lực, khắc phục mâu thuẫn, khơi dậy tiềm năng thế mạnh.  

Thống Nhất  

Các tin, bài viết khác