Cần Thơ dẫn đầu ĐBSCL về thu nhập bình quân đầu người

(SGGP).- Năm 2013, TP Cần Thơ dẫn đầu các tỉnh ĐBSCL về thu nhập bình quân đầu người. Theo đó, TP Cần Thơ (theo giá hiện hành) đạt 62,9 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.989 USD, tăng 357 USD so với năm 2012.

Có được kết quả trên là nhờ Cần Thơ đã thực hiện thắng lợi nhiều chương trình kinh tế, đưa tổng giá trị GDP năm 2013 đạt 62.600 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2012, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng và thương mại chiếm 90% trong cơ cấu GDP.

Cụ thể, Cần Thơ liên tục đổi mới máy móc, thiết bị đi đôi với giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm công nghiệp, đưa giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 87.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cần Thơ thực hiện tốt kế hoạch nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế, đưa kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt trên 1,5 tỷ USD, doanh thu dịch vụ đạt 62.000 tỷ đồng.

MINH TRƯỜNG

Các tin, bài viết khác