Xây dựng văn hóa nơi công sở

Cần trả lời ý kiến đóng góp của người dân

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở đã và đang được Chính quyền thành phố cũng như người dân rất quan tâm, cùng nhau tham gia, đóng góp và xây dựng để những công việc hành chính công ngày càng thuận lợi và phục vụ thiết thực đối với người dân thành phố. 

Khi đi giao dịch, liên hệ ở những công sở, chúng ta thường thấy ở những nơi tiếp dân có những thùng thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng treo ngay những nơi thuận tiện nhất để người dân tham gia góp ý xây dựng.

Ngoài một số cơ quan, đơn vị như: Công ty điện thoại, bệnh viện những cuộc điện thoại, ý kiến đóng góp đều được nơi đây trả lời và phúc đáp thỏa đáng, làm cho người dân cảm thấy yên tâm hơn, tin tưởng vào quá trình giải quyết sự việc; vẫn còn đó những nơi có đầy đủ thùng thư, giấy góp ý (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư…) nhưng rất nhiều góp ý tâm đắc, bức xúc của người dân lại không nhận được sự phản hồi thỏa đáng, dù người góp ý viết đầy đủ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ liên hệ.

Nhiều khi đường dây nóng nhưng khi gọi chỉ nghe chuông mà không thấy phía bên kia nghe máy sao gọi là đường dây nóng? (Sở KH-ĐT) Chính những đóng góp nhưng không được trả lời và phúc đáp kịp thời nên người dân không muốn viết hay góp ý nữa.

Thiết nghĩ, khi có điện thoại, thư góp ý của người dân đóng góp thì cấp lãnh đạo cần trả lời ngay, mặt khác cần có cuộc họp nội bộ trong cuộc họp giao ban hằng tuần để nêu tên và sự việc của những công chức bị người dân góp ý và có những hình thức xử lý thích đáng… Có như thế việc đóng góp xây dựng của người dân mới thiết thực hơn chứ không mang tính hình thức như một số nơi công sở hiện nay đang thực hiện.

TĂNG THANH BÌNH

Các tin, bài viết khác