Cần trên 32.000 tỷ đồng để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi

Sáng 4-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT chủ trì phiên họp của Ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non (GDMN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cần trên 32.000 tỷ đồng để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi
Cần trên 32.000 tỷ đồng để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi

Vừa qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 42 ngày 24-11-2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trong đó có đặt mục tiêu đ`ến năm 2030 "hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi...".

Tại phiên họp, Bộ GD-ĐT đề xuất Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt và ban hành Nghị quyết “Phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi” để tạo hành lang pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương có cơ sở pháp lý triển khai đại trà việc phổ cập cho trẻ mẫu giáo. Thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 10-2024.

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi toàn quốc đạt 93,1%; riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi huy động đạt 99,8% (còn khoảng 300.000 trẻ mẫu giáo chưa được ra lớp tương ứng 6,9% trẻ mẫu giáo). Hiện có 32/63 tỉnh đã huy động đạt từ 95% trở lên.

Theo dự báo dân số độ tuổi của Tổng Cục thống kê, đến năm 2030 chỉ có 7/63 tỉnh tăng dân số trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi (trên 176.000 trẻ); các tỉnh còn lại đều có xu hướng giảm.

Biên chế giáo viên mầm non (GVMN) dự báo đến năm 2030 thiếu 55.416 biên chế. Bộ Chính trị đã giao 13.015 biên chế; còn 26.522 chỉ tiêu sẽ được Bộ Chính trị tiếp tục giao trong giai đoạn từ 2024-2026. Số liệu biên chế chưa sử dụng của các tỉnh, thành phố (đến thời điểm tháng 8-2023) còn khoảng 28.413 chỉ tiêu chưa tuyển.

Như vậy, tổng biên chế dự kiến sẽ tuyển GVMN còn đến năm 2026 là 54.935 chỉ tiêu (trong đó 28.413 chỉ tiêu chưa dùng và 26.522 chỉ tiêu Bộ Chính trị chưa giao theo Quyết định số 72). Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng GVMN bỏ việc và việc tuyển dụng GVMN ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu do áp lực công việc của GVMN rất lớn, thời gian làm việc dài, thu nhập thấp.

Về nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, Bộ GD-ĐT cho biết, số liệu phòng học thiếu đến năm 2030 là 39.018 phòng học. Nhu cầu kinh phí dự báo để phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi cần 32.126 tỷ đồng (bình quân 6.425,2 tỷ đồng/năm).

Tin cùng chuyên mục