Cần trung thực khi khai đơn bảo hiểm

Các đơn bảo hiểm luôn cần được khai báo chi tiết và cặn kẽ, thậm chí cả những điều khách hàng không muốn tiết lộ rộng rãi. Sự trung thực là cần thiết trong bất kỳ đơn bảo hiểm nào về tài sản cũng như con người và khách hàng có thể yên tâm vì mọi sự riêng tư đều được bảo mật.

Thực tế, tất cả các giao dịch kinh doanh nói chung cần thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Điều này có nghĩa là không được phép có bất kỳ hành vi gian lận hay mưu toan lừa đảo nào. Với giao dịch bảo hiểm, người yêu cầu bảo hiểm có trách nhiệm khai báo đầy đủ theo nguyên tắc “sự trung thực tuyệt đối”, thậm chí khách hàng phải khai báo cả những khuyết tật.

Những thông tin mà công ty bảo hiểm cần được cung cấp được gọi là yếu tố quan trọng. Ví dụ, đối với bảo hiểm cho một ngôi nhà thì cần biết tuổi của ngôi nhà, xây dựng bằng gạch hay gỗ, lợp mái ngói hay tranh…; đối với bảo hiểm con người cần biết tuổi, tiền sử ốm đau, hồ sơ sức khỏe của những người trong gia đình…; đối với xe cơ giới cần biết tuổi của xe, tuổi của lái xe, những tai nạn đã gặp trước đó (nếu có)…; đối với một chiếc máy ảnh cần biết tuổi máy ảnh, trị giá, nơi cất giữ, mục đích sử dụng… Có nghĩa, tất cả “yếu tố quan trọng” ảnh hưởng đến việc công ty bảo hiểm có đưa ra quyết định bảo hiểm cho rủi ro hay không và theo những điều kiện bảo hiểm nào.

Trong trường hợp người yêu cầu bảo hiểm không khai báo cụ thể và đầy đủ “yếu tố quan trọng”, công ty bảo hiểm có thể từ chối bồi thường cho khiếu nại có liên quan. Do đó để bảo đảm quyền lợi cao nhất cho chính mình, cách tốt nhất khi tham gia bảo hiểm cần “sự trung thực tuyệt đốí” khi khai đơn tham gia bảo hiểm  

NGÂN ANH
 

Các tin, bài viết khác