Quảng Bình

Chào mừng thành lập thành phố Đồng Hới

Sáng 12-12-2004, tại sân vận động thành phố Đồng Hới, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đồng Hới ( Quảng Bình) đã tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng thành lập thành phố Đồng Hới theo Nghị định của Chính phủ.

Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện các Bộ, Ban, ngành của Trung ương; các đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng , chiến sỹ thi đua, gia đình có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của tỉnh , thành phố và hơn một vạn nhân dân thành phố đã dự.

Lễ mừng ngày thành lập thành phố Đồng Hới.

Sau chiến tranh, từ đổ nát, Đồng Hới đã bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước đi lên vững chắc. Đặc biệt, sau ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (từ tháng 7 năm 1989), Đồng Hới trở thành trung tâm tỉnh lỵ, có bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 1999-2004 đạt 10,5%. Sản xuất Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp tăng 20,2%. Thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 8%; Nông nghiệp tăng 6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng cơ bản tăng 4%. Năm 1998, Đồng Hới đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, năm 2000 phổ cập trung học cơ sở và hiện đang đẩy mạnh công tác phổ cập bậc Trung học phổ thông.

Đến nay, Đồng Hới có cơ cấu hệ thống giáo dục phổ thông khá đồng đều và hợp lý; trên 50% số trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm, thành phố Đồng Hới giải quyết việc làm cho 2000-2500 lao động. Hộ nghèo chỉ còn 3,6%...Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và quân dân thành phố Đồng Hới quyết tâm xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu"Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh".

H.N. (Theo TTXVN)

Các tin, bài viết khác