Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng cao

PGS-TS Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện TN-MT, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng và dự báo đến năm 2030 sẽ có gần 92.000 tấn/ngày. 

Tại hội thảo “Tham vấn dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT tổ chức mới đây, PGS-TS Lưu Thế Anh, Viện trưởng Viện TN-MT, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng và dự báo đến năm 2030 sẽ có gần 92.000 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị khoảng 53.323 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 38.458 tấn/ngày. Đến năm 2050, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 95.721 tấn/ngày; trong đó, lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị là 73.006 tấn/ngày, chiếm 76%, khu vực nông thôn khoảng 22.715 tấn/ngày, chiếm 24%.

Tin cùng chuyên mục