Chỉ tiêu một, biện pháp mười

Sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ban hành, cấp ủy Đảng các địa phương, đơn vị ở TPHCM nhanh chóng tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập nghị quyết, đồng thời tiến hành xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình hành động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X trong nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Song, để biến nghị quyết Đảng thành hiện thực sinh động trong cuộc sống, đòi hỏi mỗi địa phương, đơn vị, mà trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải thể hiện quyết tâm cao nhất và quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo theo phương châm “chỉ tiêu một, biện pháp mười”.

Công việc trước tiên là phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Mục đích của đợt tuyên truyền nghị quyết Đảng lần này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Chặng đường gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng ở TPHCM cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm khi triển khai nghị quyết Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ TPHCM càng bám sát thực tế thì càng phát hiện nhiều điều hay-dở, đúng-sai cùng những đòi hỏi nảy sinh từ thực tế, buộc thành phố phải suy nghĩ, tìm tòi những giải pháp, đề ra chủ trương cụ thể hợp quy luật phát triển và hợp lòng dân. Bài học còn chỉ ra rằng, khi sâu sát thực tiễn, Đảng bộ TPHCM lại càng phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với cấp trên và với nhân dân. Đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố luôn giữ vững lập trường, kiên trì đường lối mà đại hội Đảng đề ra; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò của nhân dân, bám sát thực tiễn, dồn tâm trí vào sự nghiệp chung thì lúc đó, thành phố có đủ tự tin, đủ tỉnh táo để phát huy hết năng lực giải quyết công việc theo mong muốn.

Một nhiệm vụ đặt ra trong quá trình triển khai nghị quyết là cần xây dựng lộ trình, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và các khâu đột phá; đồng thời lượng hóa những nhiệm vụ bằng các chỉ tiêu cụ thể. Các biện pháp đề ra cần đồng bộ, bao gồm cả biện pháp về chính trị tư tưởng lẫn biện pháp về tổ chức, hành chính và khen thưởng, kỷ luật. Trong đó giải quyết có hiệu quả những yếu kém, tồn tại, những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị đang đặt ra. Việc phân công thực hiện nhiệm vụ cần rõ ràng, gắn với chức trách, nhiệm vụ và khả năng thực thi của người đứng đầu, cá nhân được giao phụ trách và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều địa phương, đơn vị ở TPHCM đã có bài học, muốn triển khai hiệu quả nghị quyết Đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, đoàn thể phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sát sao các nội dung đã nêu trong chương trình, nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng; cập nhật tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; kịp thời cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trên tinh thần “đảng viên đi trước”. Một đòi hỏi từ thực tiễn đối với các cấp ủy Đảng là định kỳ công khai kết quả thực hiện nghị quyết, để minh bạch hóa những kết quả đạt được, cũng như chưa đạt theo yêu cầu nghị quyết đề ra đối với mỗi tổ chức và cá nhân để từ đó phát huy, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng hoặc khắc phục, xử lý hay có hình thức kỷ luật thích hợp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đây còn là cơ sở để cuối nhiệm kỳ, tổ chức Đảng và nhân dân có thêm kênh thông tin đánh giá chính xác năng lực, trình độ, phẩm chất và mức độ tín nhiệm của từng cán bộ, đơn vị được giao nhiệm vụ.

Yêu cầu rất quan trọng trong khâu tổ chức thực hiện nghị quyết là các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin và tạo mọi điều kiện để dân giám sát. Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết còn là kết quả việc kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền vận động với việc nắm bắt thông tin phản hồi từ nhân dân để tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn, qua đó giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân. Qua các vụ giải quyết khiếu nại của dân vừa qua cho thấy, phần lớn khiếu nại của dân là đúng. Vấn đề là các cấp chính quyền biết nhận ra thiếu sót, sai lầm để khắc phục, sửa chữa. Làm như thế càng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, là tin dân và được dân tin, bởi xét cho cùng, nền tảng của ổn định chính trị là yên dân, là niềm tin vững chắc của dân đối với Đảng, chính quyền.

Trong quá trình triển khai nghị quyết Đảng, có những vấn đề thực tiễn phát sinh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành để giải quyết hoặc kiến nghị với trung ương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, có cơ chế, chính sách phù hợp với phương hướng phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020 là “Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

TUẤN SƠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dốc sức chống dịch

Đối diện với làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, TPHCM đang nỗ lực triển khai các giải pháp - đã được định hình và chứng minh hết sức hiệu quả trong cả hành trình ứng phó với đại dịch. 

Giao thông - Đô thị

Không kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm ở các chốt kiểm soát

Tại các chốt ở cửa ngõ và trong phạm vi TPHCM, lực lượng chức năng sẽ không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống nhân dân (đã được cấp Giấy nhận diện có mã QR của ngành giao thông vận tải). 

Quy hoạch

Cần quy hoạch đồng bộ cho khu đô thị mới

Những thập niên trước, nhiều dự án khu đô thị mới (KĐTM) hình thành đã mang lại diện mạo khác biệt cho sự phát triển của TPHCM. Bên cạnh sự thành công còn là những bài học bổ ích, nhất là khi sắp tới TPHCM tiếp tục dành dư địa cho sự phát triển loại hình này.

Tin buồn

Đồng chí Bùi Thọ Mạnh từ trần

Quận ủy - UBND - UBMTTQ quận 1, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường Đa Kao, quận 1 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: