Chính phủ kiến nghị cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự phòng cho 14 dự án

Chính phủ có báo cáo về kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho 14 dự án cần báo cáo Quốc hội để bổ sung hạn mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

Ngày 27-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công.

d79b90eca650050e5c41.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023, sáng 27-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

Đồng thời kiến nghị Quốc hội cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án từ nguồn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

Riêng các dự án chưa cân đối đủ nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư, vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, kiến nghị Quốc hội cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án căn cứ nguồn vốn và mức vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 dự kiến bố trí cho dự án, nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Đối với Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân các cấp (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư là hơn 5.873 tỷ đồng, trong đó dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu là 1.300 tỷ đồng.

2b4d720e2dbc8ee2d7ad.jpg
Đại biểu Quốc hội dự phiên làm việc sáng 27-6 của Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, đây không phải là 1 dự án đầu tư mà bao gồm nhiều dự án đầu tư, được triển khai trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc xem xét, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn.

Đồng thời kiến nghị giao Chính phủ bảo đảm nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí đủ số vốn còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư của các dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, danh mục dự án, bảo đảm việc bố trí vốn cho các dự án có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không để thất thoát, lãng phí.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo về việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công.

8d2c53d50569a637ff78.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023, sáng 27-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo báo cáo của Chính phủ, 18.220 tỷ đồng dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho 14 dự án cần báo cáo Quốc hội để bổ sung hạn mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

Trong đó bao gồm, 13.700 tỷ đồng cho các dự án bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Cụ thể, 10.200 tỷ đồng cho 4 dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Dự án mở rộng quy mô từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh cho dự án Cam Lộ - La Sơn (7.000 tỷ đồng); dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 (1.500 tỷ đồng); dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số một của Bộ Công an (1.500 tỷ đồng); dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế (200 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, có 7 dự án khởi công mới, dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng cần số vốn là 3.500 tỷ đồng; 4.520 tỷ đồng bố trí cho 4 dự án chưa cân đối đủ nguồn để phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tin cùng chuyên mục