Chính phủ thống nhất đề nghị thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày 3-4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 39/NQ-CP thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An như đề nghị của Bộ KH-ĐT.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5-2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

vinh-6547.jpeg.jpeg
Chính phủ thống nhất đề nghị thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Dự thảo nghị quyết quy định thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Nghệ An về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý quy hoạch đô thị, tài nguyên và môi trường; quản lý đầu tư; phát triển kinh tế biển; tổ chức bộ máy và biên chế.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất 5 nhóm lĩnh vực với tổng số 22 chính sách. Trong các chính sách đề xuất trên có 12 chính sách áp dụng tương đồng với các tỉnh, thành phố đã được Quốc hội ban hành và 10 chính sách tỉnh đề xuất mới.

Tin cùng chuyên mục