Chính phủ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho TPHCM chống dịch ​

Ngày 12-8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia, bổ sung kinh phí cho UBND TPHCM và Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch Covid-19.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ về phòng chống dịch. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ về phòng chống dịch. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND TPHCM để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Gồm: 410 bộ nhà bạt cứu sinh (150 bộ loại 16,5m2; 170 bộ loại 24,5m2 và 90 bộ loại 24,75m2); 14 bộ máy phát điện (11 bộ loại 30 KVA và 3 bộ loại 136-150 KVA). Bộ Tài chính, UBND TPHCM chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND TPHCM tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký Quyết định 1395/QĐ-TTg bổ sung 153,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, mua sắm, hoán cải 5 xe xét nghiệm lưu động (53,5 tỷ đồng); bảo đảm khám chữa bệnh, mua vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế (100 tỷ đồng). 

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo; Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về chất lượng 5 xe xét nghiệm lưu động hoán cải, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định của pháp luật có liên quan, đúng mục đích, đúng đối tượng, không trùng lặp, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục

Bút Sài Gòn

Cú hích mới

- Năm rồi, các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao TPHCM đạt được tầm vóc mới. Họ mang lại tới hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của địa phương. Những doanh nghiệp này làm gì mà đáng nể vậy?

Tin buồn