Chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 4-2024

Từ tháng 4-2024, nhiều chính sách mới về đất đai, giáo dục, thi đua khen thưởng, đăng kiểm… có hiệu lực. Báo SGGP xin giới thiệu một số chính sách pháp luật nổi bật.

2 quy định của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Mặc dù Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 nhưng vẫn có 2 quy định của luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-4-2024. Cụ thể, khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai 2024 nêu rõ: Điều 190 và Điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2024. 2 quy định này gồm:

- Các hoạt động lấn biển: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật. Hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về: nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

K.jpg
Khu lấn biển mũi Tấn (TP Quy Nhơn, Bình Định) được quy hoạch trở thành công viên biển và bến cảng du lịch. Ảnh: DŨNG NHÂN

Được miễn thi tốt nghiệp THPT với nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ

Từ 22-4-2024, Thông tư 02/2024/ TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau: Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; đồng thời, môn Ngoại ngữ theo quy chế mới đã được liệt kê cụ thể gồm các môn: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm: chứng chỉ TOEIC (4 kỹ năng): nghe 275; đọc 275; nói 120; viết 120; B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill; Aptis ESOL B1; PEARSON PEIC B1; chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3 (VSTEP B1).

Tuyển dụng dưới 6 tháng sẽ không được xét tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến”

Nội dung này được Bộ Nội vụ đề cập đến tại Thông tư 1/2024/TT-BNV quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng sẽ có hiệu lực từ 15-4-2024.

Theo điểm d khoản 5 Điều 1 Thông tư 1/2024/TT-BNV, những cá nhân mới được tuyển dụng dưới 6 tháng sẽ không được xét tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến”. Ngoài ra, một số trường hợp cụ thể khác về việc bình xét danh hiệu nay được thực hiện như sau: người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, nhân dân và bị thương cần phải điều trị, điều dưỡng thì thời gian này vẫn được tính để bình xét 2 danh hiệu này; người đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, nếu chấp hành tốt quy định của nợ học tập, bồi dưỡng thì tính thời gian này để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến…

Thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng thành tích kháng chiến

Từ 20-4-2024, Nghị định 28/2024/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng thành tích kháng chiến sẽ có hiệu lực. Theo đó, mốc thời gian để tính khen thưởng nêu tại Điều 5 Nghị định này gồm:

- Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ 15-7-1950 đến 20-7-1954.

- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ 21-7-1954 đến 30-4-1975: chống Mỹ ở miền Bắc; chống Mỹ ở miền Nam; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5-1972 đến 12-1975.

- Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc: chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5-1975 đến 7-1-1979; chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 2-1979 đến 31-12-1988; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5-1975 đến 31-12-1988; làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia từ tháng 1-1979 đến 31-8-1989; truy quét Fulro từ tháng 5-1975 đến tháng 12-1992.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc Bộ GTVT

Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-BGTVT ngày 12-3-2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT. Theo đó, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT, cụ thể có 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS) và Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS).

Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT là cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty, theo Thông tư số 03/2024/TT-BGTVT ngày 21-2-2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14-4-2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2024.

Tin cùng chuyên mục