Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại

Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại

Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại ảnh 1
Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại ảnh 2
Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại ảnh 3
Bà con bày biện hàng hóa cho ki-ốt thêm phần bắt mắt
Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại ảnh 4
Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại ảnh 5
 
Chợ Bình Tây - 2 năm ngày trở lại ảnh 6

Nội dung, hình ảnh: HOÀNG HÙNG - Thiết kế: HỮU VI

Các tin, bài viết khác