Cho vay tài trợ xuất khẩu

Cho vay tài trợ xuất khẩu là phương thức áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu trực tiếp, các doanh nghiệp thu mua, sản xuất, chế biến được vay vốn ngắn hạn để cùng với các nguồn vốn khác của doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, kinh doanh hàng hóa trong danh mục được phép xuất khẩu trong quy định.

Để được vay vốn, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của thể lệ tín dụng ngắn hạn hiện hành như: các hình thức đảm bảo nợ vay (bao gồm có tài sản thế chấp cầm cố; bảo lãnh của ngân hàng khác hoặc của các tổng công ty thành lập theo Quyết định 90, 91 TTg, cầm cố bằng bộ chứng từ đòi tiền hối phiếu; Khi có L/C đã mở tại ngân hàng được chỉ định là ngân hàng thông báo và ngân hàng chiết khấu); nguồn thu từ hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng ủy thác (đối với doanh nghiệp không xuất khẩu trực tiếp) xác định rõ khả năng thanh toán của bên mua và chỉ định thanh toán về tài khoản của doanh nghiệp tại Habubank; có hợp đồng xuất khẩu theo chương trình trả nợ nước ngoài của Chính phủ.

Hồ sơ vay vốn gồm: Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh, điều lệ…; hồ sơ tài chính của doanh nghiệp gồm báo cáo tài chính, hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng kinh tế khung… Đơn xin vay kèm theo phương án kinh doanh và các hợp đồng có liên quan các tài liệu liên quan đến việc cho phép xuất khẩu theo luật pháp Việt Nam hiện hành như gồm hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng ủy thác… và các tài liệu liên quan khác.
 
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ, liên hệ Hội sở chính, các Chi nhánh, Phòng giao dịch Habubank trên toàn quốc hoặc Website: www.habubank.com.vn 

MINH HÀ

Các tin, bài viết khác