Thái Nguyên

Chủ động phối hợp tổ chức năm du lịch 2007

Sáng 22-9, lãnh đạo 6 tỉnh khu vực Việt Bắc và TP Hà Nội đã tham dự hội nghị phối hợp triển khai tổ chức năm du lịch Thái Nguyên 2007 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đề xuất 5 nội dung hợp tác: quảng bá, liên kết nối tour, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, đào tạo nhân lực, cách thức tổ chức… để tổ chức thành công năm du lịch 2007.

Đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện đến từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Trong thời gian tới, nhiều điểm di tích sẽ được tập trung chỉnh trang tôn tạo tại ATK Định Hóa: Khau Tý, Nà Mòn, Tỉn Keo, Khuôn Tát, Bảo Biên, Làng Quặng, nhà tù Chợ Chu….

Cuối tháng 10, Hội chợ triển lãm “Xúc tiến du lịch-Thương mại quốc tế- Thái Nguyên 2006” sẽ được tổ chức tại Thái Nguyên với tầm cỡ quốc tế, nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa các dân tộc sinh sống tại Thái Nguyên, qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh.

V.T.

Các tin, bài viết khác