Chủ phương tiện không phải trả phí khi qua trạm Bãi Cháy và Hoàng Mai

(SGGPO).- Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết đã có thông báo chính thức về việc xử lý trạm 02 trạm thu phí Hoàng Mai - QL1 và trạm thu phí Bãi Cháy - QL18 sau khi không đạt được thỏa thuận với Công ty Cổ phần An sinh về giá mua lại quyền thu phí đối với thời gian còn lại của 2 trạm này (từ nay đến hết tháng 12-2014).

Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, 15-10-2013, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thay mặt các chủ phương tiện trả tiền vé cho Công ty cổ phần An Sinh theo đúng số lượng, chủng loại phương tiện thực tế đi qua 2 trạm Hoàng Mai và Bãi Cháy với mức thu phí hiện hành. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện giám sát công tác thu phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí nêu trên thông qua các Tổ giám sát hoạt động liên tục 24/24 giờ và thông qua hệ thống thiết bị thu phí một dừng, đảm bảo chính xác trong suốt thời gian thu phí còn lại theo hợp đồng chuyển giao quyền thu phí.

         BÍCH QUYÊN 

Các tin, bài viết khác