Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày 23-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Tô Lâm với các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để nối tiếp những thành tựu vẻ vang đó và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó vai trò của các cơ quan tham mưu chiến lược như Văn phòng Chủ tịch nước là rất quan trọng.

Nhắc lại phát biểu tuyên thệ và nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Chủ tịch nước mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan trung ương, địa phương, đặc biệt là vai trò tham mưu, giúp việc của cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công.

Tin cùng chuyên mục