Nước sông Cửu Long

Có khả năng đạt đỉnh cao nhất năm vào cuối tháng 10

Thông tin tổng hợp tại Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn Trung ương cho biết, lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên biến đổi chậm.

Dự báo, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường (từ ngày 24 đến 31-10), mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên sẽ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh cao nhất năm vào những ngày cuối tháng 10. Mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu có khả năng đạt mức báo động 3 (4,2m), tại Châu Đốc ở mức 3,6m (trên báo động 3: 0,1m); tại Mộc Hóa ở mức 2,0m (trên báo động 3: 0,2m); các trạm chính trong vùng Đồng Tháp Mười và vùng tứ giác Long Xuyên sẽ vượt mức báo động 3 từ 0,1-0,3m; tương đương với đỉnh lũ cao nhất năm 2006.

LÊ VĂN

Các tin, bài viết khác