Cơ quan trả lời

Sau khi báo SGGP đăng bài “Đoàn Giám sát cải cách hành chính cũng bị… hành chính hành” (ngày 19-10) và bài “Liên quan đến vấn đề giám sát của HĐND TP: Phải khẩn trương thay đổi cơ chế” (ngày 23-10), chiều 23-10, ông Nguyễn Thanh Chín, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP, Trưởng Đoàn giám sát về CCHC của HĐND TP có ý kiến phản hồi như sau:

Tại cuộc giám sát ở Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM ngày 18-10, Giám đốc Sở đã gửi báo cáo trước đó 5 ngày theo đúng quy định nhưng do sai sót một số chi tiết về số liệu liên quan, nên Văn phòng Sở xin phép cho bổ sung.

Cần nói rõ thêm, không phải đến cuộc họp, Đoàn giám sát mới xem xét các nội dung báo cáo, mà trước đó đã thu thập thông tin qua từ nhiều nguồn khác nhau như báo chí, thư phản ánh của người dân và các cuộc khảo sát giám sát từ cơ sở.

Tại cuộc giám sát này tôi đã kết luận một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết hồ sơ xóa đăng ký thế chấp, tập trung giải quyết khiếu nại của công dân…

Việc đòi hỏi của công dân về trách nhiệm của đại biểu HĐND khi đi giám sát là chính đáng: “Cần phải lấy sự giám sát của dân, có tiếng nói của người dân trong hoạt động giám sát là trọng tâm”. Tôi trân trọng tiếp thu ý kiến này và mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc qua mục “Tiếng nói người giám sát” trên báo SGGP hoặc trang web Đại biểu nhân dân TP (www.dbnd.hochiminhcity.gov.vn). Hoạt động giám sát lĩnh vực CCHC sẽ được tiếp tục tiến hành cho tới kỳ họp lần thứ 9 của HĐND TP.

Các tin, bài viết khác