Hộ khẩu cắt rồi, có nhập lại được không?

Hỏi: Chị tôi có nhà tại Bình Thạnh TPHCM và đã đủ điều kiện nhập hộ khẩu. Tôi đang là sinh viên, gia đình tôi nghe nói tôi có thể nhập hộ khẩu theo chị. Chị tôi đến công an phường hỏi và được bảo là “về cắt hộ khẩu cả 2, rồi mới nhập hộ khẩu được”. Khi chị tôi đến nhập hộ khẩu thì một cán bộ khác lại nói sinh viên không được nhập hộ khẩu và nói “chưa cho nhập hộ khẩu mà cắt hộ khẩu”. Tôi rất bức xúc, vì sao công an phường lại không tư vấn cho người dân kỹ càng. Tôi phải làm gì để nhập lại hộ khẩu về nhà cha mẹ?
mailan1204@gmail.com

- Luật sư NGHIÊM XUÂN LÝ: Theo quy định của Luật Cư trú thì “Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ”. Điều kiện, thủ tục và thời gian giải quyết như sau:

Điều kiện đăng ký thường trú: Trường hợp đăng ký thường trú tại tỉnh thì công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó (Điều 19). Một trong những trường hợp công dân được đăng ký thường trú tại TP trực thuộc trung ương: “Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu là con về ở với cha, mẹ; . . . . . . .” (điểm a, khoản 2, Điều 20).

Thủ tục đăng ký: Hồ sơ đăng ký thường trú gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; giấy chuyển hộ khẩu. Nếu bạn là HS-SV, học viên học tại nhà trường và cơ sở giáo dục khác thì không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu (khoản 6 Điều 28  Luật Cư trú); giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình).

Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên (giấy khai sinh) để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu (Thông tư 06/2007/TT-BCA).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an quận, TP có trách nhiệm cấp sổ hộ khẩu cho người đăng ký; trường hợp không cấp, nơi đây phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tin cùng chuyên mục