Những mất mát hoàn toàn có thể tránh

Hình như vụ chìm đò ở Chôm Lôm (Nghệ An) chưa đủ cảnh tỉnh các cơ quan chức năng và ngành giáo dục địa phương rà soát lại tình hình hoạt động đò ngang. Thật đau đớn khi những vụ chìm đò xảy ra đã cướp đi nhiều sinh mạng của những học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Cơ quan chức năng địa phương không thể biện hộ rằng “chúng tôi không kiểm soát được hoạt động các chủ đò” hoặc “tai nạn xảy ra là do sự cố” này nọ. Trường học của các em cũng nên nhìn lại việc nắm bắt hoàn cảnh học trò. Nằm trên địa bàn có nhiều kênh rạch, hơn bao giờ hết nhà trường phải kiểm soát được tình hình các em đến trường chứ.

Nhiều vụ chìm đò thương tâm xảy ra, vì vậy nhà trường phải có trách nhiệm giáo dục, cảnh báo học sinh, thế mà... Tai nạn xảy ra không ai biết trước, nhưng khi đọc Báo SGGP ngày 25-1-2008 về trường hợp chìm đò ở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng): “Đò có sức chứa khoảng 20 em nhưng khi xảy ra tai nạn đã chở trên 30 học sinh, đò không có phao cứu sinh, chủ đò không có bằng lái” thì chúng tôi thấy bất an vô cùng. Mong rằng đây là trường hợp chìm đò thương tâm cuối cùng mà chúng tôi biết.  

HUỲNH MAU
(Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi)