Công bố nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 8-3, lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Ban Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã được tổ chức tại Trụ sở GHPGVN, chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (người đứng bên trái) được giao làm Trưởng ban TT-TT Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ (2022- 2027)
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (người đứng bên trái) được giao làm Trưởng ban TT-TT Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ (2022- 2027)

Theo Quyết định số 034 /QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký chuẩn y, nhân sự Ban TT-TT Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ (2022- 2027) gồm 98 thành viên (35 vị thường trực, 63 vị ủy viên), do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban.

Một trong những mục tiêu hoạt động của Ban TT-TT trong thời gian tới là đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông Phật giáo nhằm lan tỏa các hoạt động ý nghĩa của Phật sự vào trong đời sống xã hội, góp phần nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, của tăng, ni, phật tử...

Ban TT-TT Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ (2022- 2027) gồm 98 thành viên (35 vị thường trực, 63 vị ủy viên)

Ban TT-TT Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ (2022- 2027) gồm 98 thành viên (35 vị thường trực, 63 vị ủy viên)

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban TT-TT là truyền tải thông tin Phật sự của GHPGVN giúp mọi người hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của GHPGVN; làm hình ảnh Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn ở trong và ngoài nước. Hòa thượng tin tưởng, Ban TT-TT với thành phần nhân sự được tuyển chọn, với tư duy, trí tuệ, tâm huyết sẵn có sẽ làm cho truyền thống, các giá trị cao đẹp của Phật giáo trải dài qua các giai đoạn lịch sử trong lòng dân tộc được tiếp nối, luôn được thể hiện, làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế.

Tin cùng chuyên mục