Công bố quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

(SGGP).- Ngày 27-12, tại thành phố Nha Trang, Bộ KH-ĐT phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 9-7-2013. Theo đó, trọng tâm trong quy hoạch là ưu tiên đầu tư theo lãnh thổ và ngành, lĩnh vực; đầu tư trọng điểm theo lãnh thổ bao gồm các tiểu vùng kinh tế. Theo đánh giá, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; có lợi thế quan trọng trong việc mở rộng giao lưu kinh tế; đồng thời là điểm trung chuyển hàng hóa với các tỉnh Tây Nguyên, Lào, Campuchia, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar và cửa ra của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

VĂN NGỌC

Các tin, bài viết khác