Công tác thống kê có vai trò quan trọng trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 25-1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì tiếp đoàn công tác Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ KH-ĐT) do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn làm việc về kết quả kinh tế năm 2023 và triển vọng năm 2024.

1-9517.jpg
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng TPHCM đã làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội TPHCM tiếp tục phát huy tác dụng; việc triển khai kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2023 cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch.

Thành phố đã chủ động triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội. Đến nay, các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao được lãnh đạo bộ, ngành và lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, cơ bản đạt kết quả tích cực, từng bước tạo được động lực thúc đẩy phát triển TPHCM.

Trên cơ sở kế thừa thành quả đạt được, trong năm 2024, TPHCM quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, Nghị quyết 98 của Quốc hội và đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 từ 7,5% - 8%. TPHCM chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, cũng như sự lãnh đạo của Thành ủy, nghị quyết của HĐND TPHCM.

7-7406.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các đề án theo tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành phố tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, phấn đấu 100% nội dung thực hiện Nghị quyết 98 thuộc thẩm quyền của thành phố đều được HĐND TPHCM thông qua. Đồng thời, phối hợp xây dựng nghị định của Chính phủ về phân cấp, ủy quyền một số lĩnh vực cho TPHCM.

TPHCM cũng tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số đồng bộ thống nhất. Đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu theo chiến lược quản trị dữ liệu của thành phố; tập trung các nội dung về phát triển, hoàn thiện nền tảng tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố.

3-1458.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TPHCM. Đồng thời chỉ ra các giải pháp trọng tâm mà TPHCM cần tập trung triển khai trong năm 2024.

Ghi nhận ý kiến của đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Cục Thống kê TPHCM phối hợp cùng các sở, ngành liên quan trong triển khai công tác thống kê trên địa bàn thành phố thống nhất, bài bản, phục phụ điều hành kinh tế - xã hội TPHCM.

Đối với chỉ tiêu tăng trưởng từ 7,5-8% trong năm 2024, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố xây dựng kịch bản dựa trên cơ sở chính trị là Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đặt chỉ tiêu TPHCM tăng trưởng hàng năm không dưới 8%. Đồng chí nhìn nhận đây là chỉ tiêu rất thách thức, khó đạt được nhưng thành phố đặt ra để nỗ lực, phấn đấu.

5-1008.jpg
Các đại biểu tại buổi làm việc

Đồng chí đề nghị Tổng cục Thống kê phối hợp với Cục Thống kê TPHCM nghiên cứu xây dựng kịch bản tăng trưởng theo quý, theo tháng cho phù hợp với TPHCM. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, thống nhất các chỉ tiêu thống kê để hướng dẫn TPHCM và các địa phương cùng thực hiện. Cùng với đó, đề nghị Tổng cục Thống kê hỗ trợ TPHCM trong việc thống kê, đo lường kinh tế số, công nghiệp văn hóa… giúp TPHCM nhận diện rõ hơn để tập trung các trọng tâm để điều hành kinh tế - xã hội TPHCM. Qua đó đóng góp cho sự phát triển của TPHCM cũng như cả nước.

Tin cùng chuyên mục