Viết tiếp bài “Thấy gì đằng sau Vạn lý trường thành ở đồi Mộng Mơ, Đà Lạt”

Công ty Thành Ngọc xin cứu xét

Chiều 14-8, Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập cuộc họp với sự có mặt của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và đại diện Công ty Thành Ngọc liên quan đến các khoản truy thu và xử phạt thuế của công ty này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Sỹ Sơn đã nghe lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thanh tra tại Công ty Thành Ngọc và nghe đại diện công ty trình bày một số nội dung trong đơn cứu xét mà công ty đã gửi Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 28-7-2006 liên quan đến khoản thuế bị truy thu và phạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Đại diện của công ty đề nghị xem xét lại một số khoản truy thu Thuế Thu nhập doanh nghiệp liên quan đến phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh đất đai tại thị xã Bảo Lộc là 419,60 triệu đồng và chi phí tiền lương trả cho người lao động của Công ty Thành Ngọc.

Ông Hoàng Sỹ Sơn cho biết đã chỉ đạo ngành thuế xem xét lại một số nội dung trong đơn cứu xét nhưng quan điểm của tỉnh là sẽ xem xét có tình, có lý nhưng phải trên cơ sở pháp luật. Tỉnh cũng khẳng định việc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin cho báo chí là hoàn toàn đúng.
Đây là một cuộc họp thể hiện thiện chí và sự cởi mở của UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình thu hút các nhà đầu tư đến với Đà Lạt – Lâm Đồng.

NHÓM PV

Các tin, bài viết khác