Cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Trương Tửu và Lương Đức Thiệp

Hỏi: Xin quý báo cho biết vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của 2 thành viên trong nhóm Hàn Thuyên, đó là nhà văn Trương Tửu và nhà văn Lương Đức Thiệp.
VÕ PHIẾN (Tỉnh Trà Vinh)

Chân dung Trương Tửu.

TRẦN VĂN CHÁNH: Nhóm văn học Hàn Thuyên, còn gọi là nhóm Tân văn hóa, là một nhóm trí thức tập hợp xung quanh Nhà xuất bản Hàn Thuyên, hoạt động trên văn đàn Việt Nam từ năm 1941 với những nhân vật chủ chốt như Trương Tửu, Nguyễn Đức Quỳnh, Lương Đức Thiệp, Lê Văn Siêu, Nguyễn Tế Mỹ...

Trương Tửu (1913-1999), còn có các bút danh Nguyễn Bách Khoa, Mai Viên..., sinh tại Hà Nội, học hết năm thứ nhất bậc trung học, sau đó tự học đến chương trình tú tài. Tác phẩm đầu tay của ông là bài viết “Triết lý Truyện Kiều” đăng trên Đông Tây tuần báo năm 1931; viết trên các báo Loa, Ích Hữu, Tiếng Trẻ, Hà Nội Báo, Văn Mới... Không kể một số tiểu thuyết và tập truyện ngắn xuất bản như Thanh niên S.O.S (1937), Khi người ta đói (1940)..., Trương Tửu viết rất mạnh và được biết nhiều nhất qua những tác phẩm nghiên cứu văn học và xã hội học

Lương Đức Thiệp chưa rõ năm sinh và quê quán, chỉ biết trước Đại chiến II sống và làm việc ở Hà Nội rồi cũng mất tại đây năm 1945. Ông là thành viên chủ chốt của nhóm Hàn Thuyên và tạp chí Văn Mới, từng cộng tác với các báo đương thời như Tri Tân, Tao Đàn... Có nhiều tác phẩm có giá trị mang tính tiên phong về xã hội học và văn học Việt Nam từ cổ đến hiện đại. Tác phẩm tiêu biểu có Việt Nam thi ca luận (1942), Việt Nam tiến hóa sử (1943), Xã hội Việt Nam (1943), Văn học và xã hội (1944)...

Các tin, bài viết khác