Đã hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Năm 2023, hệ thống mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ngày 24-1, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tới dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2023, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, GDP tăng trưởng 5,05% thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và thế giới.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường.

1-9092.jpg
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX

Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ bản tháo gỡ được các nút thắt để thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển.

4-7588-4700.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đó là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với những thành tựu to lớn của đất nước ta, năm 2023, hệ thống mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

2-413.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Hội nghị lần này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; dự thảo đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; tờ trình của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác nhân sự.

3-4182.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước năm 2023, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống mặt trận. Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng vượt qua thách thức và khó khăn, đạt được những mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra trong năm 2024.

Hội nghị sẽ hiệp thương cử đồng chí Tô Thị Bích Châu, ủy viên Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin cùng chuyên mục