Đà Nẵng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình “thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”

Sáng ngày 15-10, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI khai mạc. Hội nghị nghe đánh giá tình hình các mặt công tác quý III và 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Kinh tế thành phố Đà Nẵng 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì tăng trưởng
Kinh tế thành phố Đà Nẵng 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì tăng trưởng

Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 3.560,5 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 632,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước thực hiện đạt 29.955,1 tỷ đồng, tăng 1,5%. Kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 76.569 tỷ đồng, bằng 75,8% KH, tăng 11,5%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.286 tỷ USD, bằng 69,4% KH, tăng 6%. Khách tham quan, du lịch ước đạt 7,2 triệu lượt, tăng 18,4%; tổng doanh thu du lịch ước 25.311 tỷ đồng, bằng 92,4% KH, tăng 20,7%. Các loại hình dịch vụ vận tải, CNTT và truyền thông, tài chính, ngân hàng phát triển ổn định. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 4,1%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.852 tỷ đồng, bằng 83,6% kế hoạch, tăng 3,7%. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chặt chẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 21.216,5 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 10.441 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các thủ tục liên quan theo nội dung Thông báo số 331-TB/TU ngày 31-01-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn xây dựng; đôn đốc thi công hệ thống cấp nước và đầu tư một số nhà máy nước trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải, nhà máy xử lý chất thải rắn và các hạng mục xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn. Tổ chức Hội nghị Chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố; chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cơ bản, nhất là các dự án động lực, trọng điểm theo Kết luận số 171-KL/TU ngày 23-4-2018 của Thành ủy…

Tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, chương trình giảm nghèo trong 2 năm (2019 - 2020), gắn với chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); hoàn thành thực hiện Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2019; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tín dụng chính sách xã hội. 9 tháng đầu năm, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 21.285 lao động. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản, thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019; đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 43-NQ/TW; kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; ban hành và triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2020; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; duy trì thứ hạng dẫn đầu cả nước năm thứ 11 liên tiếp về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) năm 2019; được Tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương trao giải thưởng Thành phố thông minh - ASOCIO Smart city 2019. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ chưa đạt theo mong muốn; các công trình, dự án động lực, trọng điểm theo Kết luận số 171-KL/TU, dư luận quan tâm theo Thông báo số 331-TB/TU… vẫn còn chậm. Việc thực hiện chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị chưa duy trì thường xuyên, quyết liệt; tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn chậm được xử lý; tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải chưa kịp thời được khắc phục. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm người nước ngoài trên địa bàn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế.

Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông báo một số kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII. Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành từ thành phố tới cơ sở phát huy những kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Khẩn trương rà soát, quyết liệt đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2019 và chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2026.

2. Tích cực đôn đốc công tác thu ngân sách, triển khai hiệu quả đề án, các giải pháp chống thất thu, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, cân đối nguồn trả nợ vay trái phiếu đến hạn trong năm 2019. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Chú trọng thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào cung cấp kịp thời, đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

3. Tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai Đề án xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị...

4. Tập trung kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu nghiêm túc trong đánh giá tác động môi trường và đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo trong quá trình đầu tư và khai thác, hoạt động.

5. Thực hiện tốt quy hoạch, đề án phát triển du lịch thành phố; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhất là kêu gọi đầu tư trung tâm mua sắm, chợ đêm, phố chuyên doanh, dịch vụ vui chơi giải trí về đêm... đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch về phía Tây Bắc thành phố.

6. Tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích trên địa bàn; trong đó, đẩy nhanh triển khai dự án Bảo tàng Đà Nẵng, mở rộng công viên APEC; đẩy mạnh thực hiện các chương trình “thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, giải pháp về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019.

7. Xây dựng và có phương án đảm bảo ứng phó tốt mùa mưa bão năm 2019. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương, phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các công trường đang thi công xây dựng; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, có biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

8. Tổ chức Hội nghị cán bộ để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý hoạt động báo chí, mạng xã hội, định hướng dư luận đối với những vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Cơ hội phát triển

Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng cao

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển lẫn đường hàng không; môi trường du lịch an toàn; và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế, những năm qua, Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua cũng đánh giá Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Viết về Đà nẵng