Đà nẵng: Tổ chức hội nghị bàn tròn về Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc.

Ngày 23-4, tại Đà Nẵng, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với Mạng lưới giao lưu không chính thức các tổ chức phi chính phủ Liên hiệp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tàu Hòa Bình (Nhật Bản) tổ chức hội nghị bàn tròn về Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDG) của Liên hiệp quốc. Tuyên bố của hội nghị - “Tuyên bố Đà Nẵng” sẽ được trình lên Hội nghị tổng kinh tế - xã hội của Liên hiệp quốc.

NG.HÙNG

Các tin, bài viết khác